Kære Crowdfundere /Støtter til filmen.

TIL ALLE JER DER ØNSKER LIGE MULIGHEDER I LIVET
FOR KVINDER OG MÆND – FOR VORES DØTRE OG SØNNER. OG TIL ALLE JER, DER VAR MED – OG TIL JERES BØRN OG BØRNEBØRN - 

________________________________________
Hjælp os med at nedbringe filmens gæld.
Hver en krone tæller.
Overfør et beløb til:
// Reg.nr. 8401   Konto nr. 12 86 766 //

Filminstruktør Mette Knudsen har skrevet og instrueret 'VEJEN ER LANG – Om Kvindebevægelsens historie'.
Den første dokumentarfilm om et stykke danmarkshistorie, og den betydning som det 19. og 20. århundredes kvindebevægelser har for vores liv i dag både juridisk, økonomisk og seksuelt.
 
Mette fortæller:
“Vejen har været 5 år lang for at skabe denne film på et budget langt UNDER smertegrænsen. Og selvom Nils Vest og jeg brugte år på at søge penge i fonde og Filminstitut, var det umuligt at rejse de sidste nødvendige beløb. 
Derfor igangsatte vi i foråret en "crowdfunding kampagne" for at skaffe 50.000 kr. gennem bidrag fra de mennesker, som finder en sådan film vigtig.   

OG DET LYKKEDES NÆSTEN! Ud af små og store beløb er der kommet 48.000 kr. Det er helt fantastisk! Og vi er dybt taknemmelige for hver en krone.

Selvom vi frygtede, at gælden ville blive større, håbede vi alligevel til det sidste, at 50.000 kr. var nok til at dække de resterende udgifter. Men nu hvor regnskabets time slår de allersidste slag, må vi se i øjnene, at vores frygt var velbegrundet. Underskuddet blev på 100.000 kr.

OG DERFOR MANGLER DER STADIG 50.000 kr.
 
Vi sætter derfor vores lid til alle Jer ude omkring i landet, der nu har hørt om eller set filmen, og derfor vil støtte op omkring den sidste indsamling til realiseringen af dette stykke danmarkshistories store betydning for vores allesammens liv.

Som tak får I selvfølgelig alle en gratis DVD af filmen.

Allerede for 41 år siden, og før ordet var opfundet, prøvede vi tre instruktører Elisabeth Rygård, Li Vilstrup og jeg selv at samle penge ind til verdens første spillefilm lavet af kvinder. Den hed TA’ DET SOM EN MAND FRUE! (1975). Og vi manglede de sidste 100.000 kr. til laboratorie-udgifterne. I sidste øjeblik lykkedes det os at skaffe det store beløb ved  at 10 personer hver skaffede 10 personer, som hver donerede 1.000 kr. = 100.000 kr.
Hvis I hver især indbetaler et beløb og overtaler så mange personer som muligt til at gøre det samme i den gode sags tjeneste, så sker det magiske!
 
“SAMMEN ER VI STÆRKE!   WE CAN DO IT!   YES WE CAN!”
 

Giv et bidrag – stort eller småt – til denne vigtige historieskrivning. Sandheden er som vand. Den siver væk mellem vores fingre, ned i jorden og forsvinder, hvis vi ikke  beskriver den del af historien, vi selv har oplevet. Når eftertiden skal beskrive det, der skete,bliver det sjældendt sandheden.

På forhånd tusind tak for Jeres støtte! Overfør dit beløb til filmens crowd funding konto i Andelskassen Merkur, Vesterbrogade 40, 1, 1620 – V.:  

Reg.nr. 8401 Konto nr. 1286766
 
I feltet for afsender skriv dit navn + VEL (= VEJEN ER LANG)
OG SEND SAMTIDIG EN MAIL MED DIT NAVN + TLF. + ADRESSE + BELØB til mail@metteknudsenfilm.dk så du kan få en dvd af filmen.

De bedste hilsner
Mette Knudsen. mob. 22 44 40 29.
mail@metteknudsenfilm.dk

NILS VEST FILM. Wilders Plads 9A,1403-K. mob.40 54 6205.
nils@vestfilm.dk
www.vestfilm.dk